Přivýdělek s možností doživotní renty, levným voláním a výhodným internetem. Openmlm.

Srpen 2010

OpenAdvert - nový produkt ve "staré" síti :-)

5. srpna 2010 v 12:33 | ... |  PENÍZE
Jak vydělávat na zobrazování reklamy, jak vytvářet jednoduše síť a tím zvyšovat své příjmy a jak vkládat reklamu do Opendvert.com.Zobrazování reklam na OpenAdvert.com
Zobrazování reklamy prostřednictvím projektu OpenAdvert.com se řídí jinými pravidly, než v ostatních reklamních systémech. Pro celý systém je určujícím prvkem PSČ registrovaných uživatelů. Podle PSČ se řídí nejenom zobrazování reklam, ale i případná cena reklamy.
Co se týče zobrazování reklamy si uživatel může zvolit, ve kterých městech, nebo dokonce i částech města se jeho reklama bude prioritně zobrazovat. Uživatel si může při zadávání reklamy jednoduše buď vypsat PSČ oblastí, kde bydlí jeho potenciální klienti. Jeho reklama se začne zobrazovat všem registrovaným uživatelům OpenMLM.EU, kteří v této oblasti jsou zaregistrovaní. To ale není samozřejmě všechno. Pokud někteří z těchto uživatelů mají své subdomény, pak se tato reklama bude zobrazovat i na jejich subdoménách. Na subdoménách uživatelů, kteří do zájmové oblasti inzerenta nepatří, se jeho reklama zobrazovat nebude. A to stále není všechno. Každý uživatel si může vygenerovat na stránkách OpenAdvert.com svůj vlastní html kód pro vložení na externí stránky, tato reklama se bude zobrazovat i na nich. Na stránkách ostatních uživatelů se opět tato reklama zobrazovat nebude.
Pokud uživatel při výběru oblasti zvolí taková PSČ, ve kterých počet registrovaných uživatelů nepřekročí 100, pak se jeho reklama bude prostřednictvím OpenAdvert.com zobrazovat  zdarma!
Pokud uživatel při výběru oblasti zvolí taková PSČ, ve kterých počet registrovaných překročí 100, pak se jedná již o placenou reklamu. Ze zaplacené uživatelem částky bez DPH se 70% přerozděluje zpět mezi uživatele projektu takovým způsobem, aby byli motivováni jak k hledání dalších potenciálních inzerentů, tak i uživatelů, kteří budou prostřednictvím html kódu tyto reklamy propagovat buď na svých vlastních stránkách nebo na stránkách OpenMLM.EU prostřednictvím vlastní subdomény. Způsob odměňování byl definován takovým způsobem, aby byl výhodný jak pro inzerenty, tak i pro uživatele tvořící síť spolupracovníků a klientů OpenAdvert.com a OpenMLM.EU.
Způsob odměňování
Jak již zde bylo zmíněno, 70% částky utržené za reklamu projekt OpenAdvert.com vyplatí zpět registrovaným uživatelům následujícím způsobem:
  1. Polovina této částky se vyplatí ihned po uhrazení do sítě spolupracovníků OpenMLM.EU prostřednictvím marketingového plánu obdobným způsobem, který je procentuálně shodný s odměnami z prodeje subdomény. To také ale znamená, že na tuto odměnu mají nárok uživatelé, kteří jsou zařazení do úrovně "Networker". Částka, která se takto přerozděluje se liší podle ceny reklamy, kdy se pohybuje od několika desítek až po několik set korun z jedné reklamy. Do budoucna může dosáhnout i vyšších částek, protože projekt bude šířen i do více lidnatých zemí.
  2. Druhá polovina této částky je určená uživatelům, kteří se rozhodnou myšlenku projektu OpenAdvert.com aktivně propagovat třeba tím, že budou inzerovat svou subdoménu, případně na své vlastní stránky vloží vygenerovaný html kód, kde se budou reklamy z OpenAdvert.com zobrazovat. Budou totiž jednou měsíčně odměňování podle toho, kolik lidí na takto zobrazovanou reklamu klikne nejen na jejich stránkách, ale také na stránkách uživatelů, kteří se do systému OpenAdvert.com a OpenMLM.EU zaregistrují prostřednictvím jejich doporučení. Statistiky prokliků jsou k dispozici na stránkách OpenAdvert.com po přihlášení uživatele. Podrobný marketingový plán naleznete během několika dnů na stránkách projektů OpenMLM.EU a OpenAdvert.com. Nyní jen zdůrazníme, že se prokliky počítají do 18 úrovně. Na tyto odměny mají nárok všichni registrovaní uživatelé, to znamená i ti, kteří ještě nejsou zařazeni do úrovně "Networker" a nemají tedy svou subdoménu.
Budování sítě s OpenAdvert.com je totiž jednodušší.
Vygenerovat html kód si může každý uživatel, čili i ten, kdo ještě nemá vlastní subdoménu. Tento kód pak může vložit na své vlastní stránky (vytvořené třeba službou webnode.cz) nebo jiné, které provozuje. Součástí tohoto kódu je i odkaz "Vydělávej a pracuj s OpenAdvert". Pokud se kdokoli prostřednictvím tohoto vygenerovaného uživatelem odkazu registruje, bude automaticky zařazen pod uživatele, jemuž tento html kód patří bez ohledu na to, zda tento uživatel svou subdoménu vlastní či nikoli!